بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Be två bönecykler när man kommer in i moskén

Fråga: När imamen eller en församlingsmedlem kommer till moskén, skall de då be hälsningsbönen till moskén om de redan har bett sunnah för gryningsbönen hemma och sedan kommer till moskén för att be gryningsbönen?

Svar: All lovprisan tillhör Allāh. Förhåller det sig på så vis som du beskriver är det föreskrivet att de ber hälsningsbönen till moskén innan de sätter sig ned när der kommer till moskén. Imamen kan be om att iqāmah skall göras för gryningsbönen, efter vilken det inte finns något behov av hälsningsbönen till moskén. Att be fard är tillräckligt och det innebär att det inte längre finns något behov av att göra hälsningsbönen till moskén. Församlingsmedlemen kan även föregå hälsningsbönen till moskén om denne kommer till moskén när iqāmah har gjorts.

Och Allāh är källan till all styrka. Må Allāh välsigna vår profet Muhammad, hans familj och följeslagare.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    al-Lajnah al-Dā’imah Li’l-Buhūth al-‘Ilmiyyah wa’l-Iftā’, 7/272