بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Barn än inte skyldiga att fasta men de kan ombes att göra det

Fråga: Mitt lilla barn fastar hela tiden under ramadan trots att fastan är skadlig för honom på grund av hans låga ålder och hans dåliga hälsa. Bör jag vara hård mot honom och tvinga honom att bryta fastan?

Svar: Om han är barn och inte har kommit in i puberteten är han inte skyldig att fasta. Men om han kan fasta utan svårighet bör han ombes att göra det. Följeslagarna brukade se till att deras barn fastade. De gjorde det till den grad att om deras barn började gråta så gav de barnen leksaker för att avleda uppmärksamhet [bort från att tänka på maten]. Men om detta skadar barnet får det inte fasta. Om Allāh den Upphöjde har hindrat oss från att ge barnen deras tillgångar pågrund av rädsla för att de skall göra sig av med dem, då är det sannerligen ännu viktigare att hindra dem från att skada deras kroppar. Man bör inte hindra dem på ett sätt som är strängt. Sannerligen bör man inte vara sträng mot barnen när man uppfostrar dem.


Läs mer:

 • Författare:

  Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 328 s. ISBN saknas
 • Författare:

  Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 328 s. ISBN saknas