بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Raden som är bäst för kvinnor om något placeras mellan dem och männen

Fråga: Om en vägg används som åtskiljare mellan män och kvinnor i moskén, gäller då sändebudets uttalande:

”De bästa raderna för män är de första av dem och de värsta för dem är de sista av dem. Och de bästa raderna för kvinnor är de sista av dem och de värsta är de första av dem.”

Eller tillämpas inte detta så att de bästa raderna för kvinnor då blir de första? Vänligen, hjälp oss med ett svar. Må Allāh belöna er.

Svar: Det är uppenbart att anledning till att de bästa raderna för kvinnorna är de sista är att de inte är i närheten av männen. För sannerligen, desto längre bort kvinnan är från männen, desto säkrare är det för henne. Likaså bevarar det hennes heder och det håller henne borta från en böjelse till liderlighet. Om kvinnornas böneplats är långt från männens och avskild med en barriär, som en vägg eller ett förhänge, och de enbart lyssnar på imamen genom högtalare, då är den korrekta åsikten att den första raden är den bästa. Detta beror bland annat på att den är långt fram och att den är nära qiblah och liknande.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 323 s. ISBN saknas