بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Koranen skall reciteras i ordning under tarāwīh-bönen

Fråga: Om jag är imam under tarāwīh-bönen, är jag då skyldig att under varje kväll recitera varje vers som följer vad som har föregåtts? Jag menar, reciterar jag suror i Koranen i på varandra följande ordning eller läser jag från där jag stannade under dagen före?

Svar: Det som är föreskrivet för imamerna är att de låter dem som leds i bön höra hela Koranen under ramadans nattbön, om de har möjlighet. Därmed reciterar imamen verser och suror varje natt som kommer efter vad han har reciterat de tidigare nätterna så att de som ber bakom honom hör hela Herrens skrift enligt hur Koranen är ordnad. Om han kan klara av hela Koranen tillsammans med dem till slutet, då är det bättre om det inte är svårt för dem. Han bör göra detta och lägga vikt vid en långsam rytmisk recitation, ödmjukhet och lugn. Detta beror på att avsikten med bönen är närhet till Allāh, ödmjukhet inför Honom i hopp om de belöningar som finns hos Honom och att känna en fruktan inför Hans straff. Avsikten är inte enbart att be utan ödmjukhet eller ett uppmärksamt hjärta inför Allāh, prisad vare Han den Högste.

Må Allāh hjälpa muslimerna till det som medför deras rening och frälsning i detta liv och i det Nästkommande.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 320 s. ISBN saknas