بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Fasta när man har en njursjukdom

Fråga: Jag lider av en njursjukdom och läkarna har gett mig rådet att inte fasta. Jag lyder dock inte vad de säger. Därför fastar jag men smärtan ökar då. Syndar jag om jag bryter fastan och vilken är då gottgörelsen?

Svar: När fastan blir för svår för dig och den förvärrar sjukdomen och en muslimsk doktor som är känd för att ha rätt informerar dig om att fastan är skadlig för din hälsa, att smärtan kommer att öka och att du utsätter dig själv för fara, då får du bryta fastan. Du måste då föda en fattig för varje dag och du behöver inte ta igen fastan då du inte kan göra det. Men om det är bestämt att sjukdomen kommer att gå över och du blir bra och din hälsa återvänder, då måste du fasta nästan månad [ramadan] som alla andra. Du behöver inte ta igen de tidigare åren som du inte har fastat och som du har sonat för att ha brutit fastan.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 283 s. ISBN saknas