بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Sover på jobbet – räknas fastan då?

Fråga: Det finns en anställd som säger att han har sovit mer än en gång på jobbet och att han inte utfört sitt arbete. Har han då förstört fastan?

Svar: Dennes fasta är inte förstörd då det inte finns något samband mellan att inte utföra sitt arbete och fastan. Det är dock en skyldighet för den som har fått ett jobb att utföra att också utföra det. Detta beror på att denne tar emot en lön för detta arbete. Dennes arbete måste utföras på ett felfritt sätt, precis på samma sätt som denne förväntar sig att få hela lönen. Belöningen för fastan blir dock lägre eftersom denne gör något som är förbjudet, som då är att denne sover när denne har betrotts med att utföra ett arbete.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 281 s. ISBN saknas