بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Göra moskén vacker inför speciella högtider som exempelvis ‘eid-fester

Fråga: Under vissa högtidligheter, som ‘eidul-fitr, brukar moskén göras vacker med olika sorters färger, ljus och blommor. Tillåter islam detta? Vilka bevis finns för att det skulle vara tillåtet?

Svar: Moskéerna är Allāhs hus och de är de bästa platserna på jorden. Allāh har beordrat att de skall äras och hedras med Hans tawhīd, åminnelse av Honom och att bönen skall bes i dem. I dem lär sig folk även religionen och de vägleds till vad islam innehåller i form av lycka och rättfärdighet i detta och Nästa liv. Han har beordrat att de skall rensas från ohedersamma saker, avgudabilder, shirk, innovationer och vidskeplighet. Han har också beordrat att de skall skyddas från lättsinnighet, lek, oljud och höjda röster. Det är till och med förbjudet att ropa ut om ett förlorat föremål som har upphittas, fråga om förlorade föremål och göra annat som får dem till att likna en marknadsplats. Detta är förbjudet. Han har förbjudit att de avlidna begravs i dem och att de får gravar uppresta över sig. Han har förbjudit att det hängs upp bilder eller teckningar på väggarna och liknande saker som är redskap för shirk och som får de som ber i dem att tappa koncentrationen. Detta är något som motsäger syftet till varför de har byggts från början. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har uppmärksammat detta speciellt, vilket är välkänt genom hans biografi och handlanden. Han har förklarat detta för sitt samfund för att de inte skall gå in på denna väg utan i stället vägledas genom hans vägledning för att respektera moskéerna och bruka dem med vad som upphöjer dem, som att etablera islams symboler i dem. Genom att göra så följer detta samfund det pålitliga sändebudet.

Det har inte bekräftats att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – hedrade moskéerna genom att ljussätta eller placera blommor inne i dem under ‘eid eller vid andra speciella tillfällen. Detta är heller inte känt från de rätt vägledda kaliferna eller från de vägledda imamerna från den första generationen, som profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har vittnat om att de är den bästa generationen [...] Allt gott finns i att följa vägledningen från profeten, de rätt vägledda kaliferna och de efterföljande imamerna som färdades på deras väg.

Att ljussätta moskén och att hänga upp elektriska lampor ovanför dem eller runt deras minareter, att hänga flaggor och att placera blommor i dem under ‘eid och andra speciella tillfällen, det är en imitation av de som inte tror. Detta är att imitera dem i vad de gör med deras synagogor och kyrkor. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har förbjudet att vi imiterar deras dyrkan.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 54 s. ISBN saknas