بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Tidpunkter då det inte är tillåtet att be och undantag från dessa

Fråga: Under vilka tidpunkter är det förbjudet att be?

Svar: Tiderna då det är förbjudet att be är: då soluppgången har börjat tills solen har stigit så högt att skuggan som en stav utgör är lika lång som staven själv, när solen är på himlens mitt tills den rör sig nedåt [igen] mot väst och efter eftermiddagsbönen fram till solnedgången. Vid dessa tidpunkter är det förbjudet att be enligt profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser.

Undantagna från dessa tider är de böner som det finns en anledning till. Detta enligt den starkaste åsikten bland de lärde. Dessa böner kan vara den vid tawāf efter eftermiddagsbönen eller gryningsbönen, förmörkelsebönen och hälsningsbönen till moskén. Dessa böner är tillåtna när bönen normalt sett är förbjuden.

På samma sätt är sunnah för gryningsbönen ett undantag. Den kan bes efter gryningsbönen. Det är dock inte tillåtet att be mer än två bönecykler. När profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – bad efter gryningsbönen, då bad han endast två korta bönecykler som sunnah efter gryningsbönen. Så om man på grund av tidsbrist eller någon annan anledning inte har hunnit be sunnah, då är det enligt den mest korrekta åsikten bland de lärde tillåtet att be den efter gryningsbönen. Om han skjuter upp den till efter solen har gått upp, då är det bättre.

Och Allāh är Beviljaren av framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 291 s. ISBN saknas