بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Viskningar under bönen

Fråga: Jag är en kvinna som utför den dyrkan som Allāh har föreskrivet för mig. Jag är dock väldigt glömsk i bönen. När jag ber tänker jag på det som har hänt under dagen. Jag tänker inte på detta förrän jag börjar att be. Då kan jag inte hindra det, utom när jag reciterar högt. Vilket är ditt råd till mig?

Svar: Många klagar över problemet som du har nämnt. Detta problem är att djävulen öppnar upp en dörr till viskningar för dem under bönen. Det som kan hända är att någon går för att be utan att veta vad han säger i bönen. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har dock visat en lösning på detta. Den är att [torr]spotta över vänster axel tre gånger och säga: ”A'uthu Billāhi minash-shaitanir-rajīm” [Jag söker min tillflykt hos Allāh från djävulen den utstötte]. Gör man så kommer djävulen att ge sig av från en och man kommer, genom Allāh tillstånd, inte att finna honom.

Därför måste den som ber föreställa sig att han står framför Allāh den Allsmäktige och att han tilltar Allāh den Upphöjde och att han kommer närmare Honom genom att upphöja och lovprisa Honom genom åkallan vid de tillfällen i bönen när man åkallar. Känner man det, då kommer man att närma sig sin Herre den Upphöjde med ödmjukhet och vördnad för Honom. Man kommer att älska Honom för det goda som finns hos Honom och frukta Hans straff om man struntar i det som Han har påbjudit en.


Läs mer:

 • Författare:

  Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 205 s. ISBN saknas
 • Författare:

  Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 205 s. ISBN saknas