بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Säljer varor till skiftande priser

Fråga: Får köpmän sälja samma produkt till olika pris? Någon får köpa för femton och en annan för tjugo

Svar: Om denna variation i pris beror på ostadigheter på marknaden eller på att priset på produkten går upp en dag för att gå ned nästa, då är det inte fel att sälja den till marknadspris. Beror variationen i pris på försäljarens förmåga att förhandla om pris – vilket innebär att denne höjer priset om köparen inte är en duktig förhandlare och sänker priset om köparen har kunskap om varan – är detta inte tillåtet. Det är en sorts bedrägeri och falskhet. Tamīm al-Dāri berättar i en hadīth att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Religionen är uppriktighet.” Det sades: ”Till vem, Allāhs sändebud?” Han svarade: ”Mot Allāh, mot Hans skrift, mot Hans sändebud, mot muslimernas ledare och mot gemene man.” [Muslim 55]

Denne skulle inte önska att någon gjorde så mot honom, så varför gör han det då mot de muslimska bröderna? Man bör sälja enligt det pris som är normalt vid den plats som man gör affärer vid. Man skall inte ge ett pris till en kund och sedan ge att annat pris till nästa kund för att de är godtrogna.

Men om köpmannen gör en vän en tjänst genom att sänka priset är det inte fel och denne syndar inte. Det kan också vara så att denne säljer varorna till marknadspris men sedan kommer någon som är duktig på att köpslå och köpmannen sänker då priset. Inte heller i detta finns det något felaktigt då det inte går under det normala priset.

Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fatāwa li’l-Tujjār wa Rijāl al-A’māl, s. 42