بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Kvinna som tar av mannens tillgångar

Fråga: Får en kvinna ta av mannens tillgångar utan dennes tillstånd? Vilken är gottgörelsen om det har inträffat?
 
Svar: All lovprisan tillhör Allāh.

En kvinna får inte ta från mannens tillgångar utan dennes tillstånd, utom om han inte ger henne tillräckligt. I detta fall är det enligt rim och reson tillåtet för henne att ta för eget bruk och till barnen. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sade till Hind bint 'Ytbah när hon klagade inför honom över att hennes man, Abū Sufyān, inte gav henne och barnen tillräckligt mycket: ”Ta vad du behöver till dig och barnen enligt rim och reson.” Det finns ingen gottgörelse för detta om det förhåller sig som vi har beskrivet. Men om hon tar utan anledning måste hon lämna tillbaka det som hon har tagit även om det sker utan hans vetskap då hon är rädd för att berätta för honom om det skulle göra honom arg.

Må Allāh sända välsignelser och frid över vår profet Muhammed, hans familj och följeslagare.

Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Fatāwa al-Lajnah al-Dā’imah, 21/167