بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Skydd mot djävulens viskningar

Fråga: Djävulen föreslår ofta onda tankar för mig när jag ber, läser Koranen eller tvagar mig. Jag finner ofta att jag talar om onda tankar, inte med tungan men med hjärtat. Det är än värre om jag ber ensam. Syndar jag när detta inträffar. Vänligen, visa mig en väg ut ur denna besvärliga situation.

Svar: Först och främst bör du ofta söka din tillflykt hos Allāh den Allsmäktige från den utstötte djävulen och begrunda innebörden av att söka sin tillflykt hos Honom. Du skall med säkerhet veta att det är djävulen som viskar till dig och försöker att göra sitt yttersta för att hålla dig borta från den raka vägen. Och du skall med lika mycket säkerhet veta att det är Allāh den Allsmäktige allena som kan skydda dig från djävulens onda planer. Kom ihåg Allāh den Allsmäktige mycket, åkalla Honom, säg ord av åminnelse, läs Koranen och handla gott. Detta bör hjälpa dig för att skydda dig mot honom. När djävulen viskar till dig, försök då att komma ihåg att han försöker att sysselsätta ditt hjärta och förstöra ditt liv. Han är extra aktiv när du dyrkar Allāh den Allsmäktige. Detta i syfte att du skall bli uttråkad. Låt inte hans viskningar tråka ut dig eller påverka dig. Det är Allāh den Allsmäktige som vägleder till vad som är gott.

Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas