بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Alkohol som används tillsammans med medicin

Fråga: Ibland tillsätts alkohol under processen då vissa mediciner tillverkas. Om det bekräftas att alkohol tillsatts i processen då en viss medicin har tillverkats, är det då tillåtet att använda denna medicin?

Svar: Om mängden alkohol som blandats med medicinen är liten och den är väsentlig i syfte att bevara substansen är det tillåtet att använda denna medicin tillsammans med den. Men om det är mycket och den inte är nödvändig är det inte tillåtet oberoende av vad behandlingen än är till för.

Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas