بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Giftermål med mer än en är eftersträvansvärt

Fråga: Vissa män gifter sig med fler än en kvinna utav stolthet eller för att tävla med varandra utan att det finns något direkt behov. Är detta tillåtet? Vilket är ditt råd till män och kvinnor som motsätter sig månggifte även när det finns ett behov till det?

Svar: Att gifta sig med mer än en är något eftersträvansvärt under villkoret att mannen har de finansiella medlen och den fysiska förmågan till att vara rättvis mellan fruarna. Detta beror på att genom månggifte uppnås gott. Exempel på detta kan vara skydd mot förbjudna intima umgängen, att människor förenas och att antalet födslar ökar vilket profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har visat på genom hans ord: ”Gift [er] med produktiva älskvärda kvinnor därför att jag kommer att ha det största antalet följeslagare på Återuppståndelsens dag.” [Abu Dawūd 2050, an-Nasā’i 3229, Ahmad 3:158, 245 och Ibn Hibban 4028] Detta för med sig många fördelar.

Att gifta sig med mer än en fru på grund av stolthet och för att tävla är något som sorteras in under kategorin av slöseri och det är inte tillåtet. Allāh den Högste säger:

”Söner av Adam! Anlägg vårdad klädsel var gång ni går till bön – och ät och drick [det som är gott och hälsosamt], men visa måtta [i allt]; Gud är inte vän av dem som går till överdrift.” [7:31]

Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas