بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

  • Startsida
  • delare Var okunnig om allmosan och betalade inte under fem år

Var okunnig om allmosan och betalade inte under fem år

Fråga: Jag kände inte till något om allmosan och betalade inte under fem år. Vad gör jag?

Svar: Du måste betala allmosa för alla tidigare år. Den avskrivs inte på grund av att du inte kände till. Allmosan är ju någonting som ingen muslim har någon ursäkt för att inte känna till och utlåtandet är välkänt för alla muslimer. Allmosan är islams tredje pelare. Du måste skyndsamt betala allmosan för de tidigare åren och ångra dig inför Allāh – må Han prisas och upphöjas – för att du har försenat den. Må Allāh förlåta oss och alla muslimer. Allāh är all styrkas källa.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Bāz
  • Källa:

    Majmoo’ Fatāwa al-Shaykh Ibn Bāz (14/239)