بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Förneka zakātul-fitr och hur den som gör det skall behandlas

Fråga: Vilket är utlåtandet om att förneka zakātul-fitr och hur skall denne person behandlas?

Svar: Det är inte tillåtet att förneka! Det är ju en avvikelse från vad Allāhs sändebud – må Allāhs frid och välsignelser vara över honom – har föreskrivet vilket precis har berättats om i hadithen från Ibn ’Umar – må Allāh vara nöjd med dem båda – [som säger]: ”Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – föreskrev zakātul-fitr”. Likaså är det känt att det inte är tillåtet att lämna det som är obligatoriskt och att göra så är synd och olydnad.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fiqh al-Ibādāt libni 'Uthaymīn - sida 213