بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Innovationer under fredagsbönen

Fråga: [I den långa frågan diskuteras ett antal olika innovationer.]

Svar: Nashīd före böneutropet under fredagsbönen har inte bekräftats vara tillåtet, därmed är det en innovation. Fredagar bör inte väljas ut för koranrecitation genom högtalare eller på annat sätt – varken före böneutropet eller efter bönen – och recitationen är inte specifik för fredagar, utan recitationen är för varje dag. Därmed är det en innovation att göra det till något särskilt för fredagar. profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – bekräftade sunnah är att begränsa sig till böneutropet för den.

Recitation av as-Samadiyyah eller något annat från Koranen eller åminnelse innan predikan börjar är inte obligatoriskt, faktum är att det är en innovation. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Den som påbörjar något i denna vår fråga [religionen] som inte kommer från den, kommer att få det avvisat.” [al-Bukhārī 2697 och Muslim 1718]

Då det inte finns några bevis som förbjuder det är det inte fel att hålla föreläsningar under fredagar.

Det finns inga sunnah-böner före fredagsbönen. Detta är inte något som har rapporterats från profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – eller hans följeslagare. Den som kommer till bönen får dock be så många frivilliga böner han känner för tills imamen har gått upp i talarstolen. Den som går in i moskén när predikanten har gjort detta är det endast föreskrivet att be hälsningsbönen till moskén för.

Den islamiska lagen uppmuntrar till att böner sänds över profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – och belöningen för detta är stor. Detta är en sunnah efter böneutropet, men böneutroparen bör sända böner över honom tyst och inte högt. Det är en innovation om böneutroparen gör så när han har avslutat böneutropet. För den som hör böneutropet är det sunnah att upprepa efter, och när böneutroparen har avslutat den sända böner över profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – och be Allāh att Han ger profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – medlingen.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 445 s. ISBN saknas