بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Söka islamisk kunskap

Fråga: Ursäktas en person för att inte söka islamisk kunskap om anledningen är att han är upptagen med studier som inte har med islam att göra [det kan även gälla arbete]?

Svar: Att skaffa islamisk kunskap är en skyldighet för samhället. Detta innebär att om tillräckligt många människor gör det, då blir det sunnah för de andra. Att inhämta islamisk kunskap kan dock vara en skyldighet för varje individ. Detta innebär att om någon vill dyrka Allāh genom en viss sorts dyrkan, då måste denne känna till hur denne skall utföra denna dyrkan.

Om någon då sysselsätter sig med något till den grad att denne försummar sökandet av islamisk kunskap, då skulle denne och dennes familj vara skyddade genom att de lär sig vad som är tillräckligt för dem, så länge de dyrkar Allāh på det sätt som de är skyldiga.

Vi anser att detta ursäktas och att det inte finns någon invändan mot det, men denne måste i varje fall lära sig det om den islamiska lagen som denne har möjlighet till.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 370 s. ISBN saknas