بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Innebörden av när sufier säger: ”... om ägaren av tiden friger oss.”

Fråga: Vilken är innebörden av ”... om tidens ägare friger oss. Och förfogandet är i hans hand”? Vad finns det att säga om den som tror på detta och är det tillåtet att be bakom denne när detta är känt?

Svar: Innebörden av ”... om den som äger tiden”, är tron på att det finns en mänsklig varelse som med sina händer styr över frågor som rör skapelsen och att han har förmåga att kontrollera skeenden, undsätta dem från deras svårigheter, frigöra dem och rädda dem från de svårigheter som drabbar dem.

Den som tror på detta är skyldig till att ha satt medhjälpare vid Allāhs sida i Hans Herrskap samt styrande av vad som händer i skapelsen. Bön bakom denne är inte giltig och det är inte tillåtet att anförtro honom med frågor som rör muslimer. Det är heller inte tillåtet att ta honom som imam under bönen. Detta med anledning av hans otro och uppenbara shirk – en shirk som är ondare än den shirk som fanns före islam. Allāh den Upphöjde säger:

”Säg: 'Vem förser er med det i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning? Vem har makten över hörsel och syn? Vem låter livet spira ur det som är dött och låter döden stiga fram ur det levande? Och vem styr skapelsens ordning?' På detta kommer de att svara: '[Det är] Gud.' Och du skall säga: 'Skall ni då inte frukta Honom?” [Koranen 10:31-32]


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Dā’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. x s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8