بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Inandas medicin i näsan

Fråga: Det finns en medicin som de med astma tar den genom inhalering. Bryter detta fastan?

Svar: Medicinen för astma som sjuka använder genom inhalering når de båda [lungorna] genom strupröret, men den når inte magen. Därför är detta inte mat eller dryck och den liknar heller inte dem. Den liknar enbart det som droppas i urinrörsöppningen och det som används för att behandla huvudskador och skador inuti magen. Det påminner också om kohl och anala injektioner och liknande som når hjärnan eller det inre genom något annat än munnen eller näsan. De lärde skiljer sig åt i dessa frågor, om den fastande bryter fastan genom att använda dem. Vissa säger att den fastande inte bryter fastan genom att använda detta. Och det finns de som säger att den fastande bryter fastan genom att använda några av dessa saker, men inte andra. Hursomhelst finns det en överenskommelse bland alla de lärde om att inget av detta kallas för mat eller dryck. Ändå så säger de lärde som hävdar att fastan bryts genom att använda dem, eller några av dem, att utlåtandet är detsamma som för mat och dryck genom den minsta gemensamma nämnaren som är att de når kroppens inre genom ett aktivt val. De grunder även deras åsikt på vad profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Och dra in mycket vatten [för tvagningen] utom om ni fastar.” [Abū Dawūd 2366, at-Tirmithi 788 och Ibn Mājah 407] Därmed har profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – i detta undantagit den fastande pågrund av rädsla för att vattnet skall nå dennes hals eller mage genom att för mycket vatten dras in, vilket därmed skull förstöra fastan. Detta bevisar att allt som når det inre genom ett aktivt val bryter fastan.

De lärde som inte säger att fastan förstörs, som Shaykhul-Islam Ibn Taymiyyah och de som håller med honom, anser att det inte är rätt att jämföra detta med mat. För sannerligen finns det inget i bevisen som påbjuder att det som bryter fastan skulle vara allting som når hjärnan eller det inre eller allt som kommer in i kroppen genom en öppning eller når det inre. Det finns inga vedertagna bevis i den islamiska lagen för att sammankoppla några av dessa kännetecken med utlåtandet om att den fastande bryter fastan. Det finns inga bevis som är korrekta enligt religionen för att sammankoppla detta utlåtande med några av dessa egenskaper. Att ge dessa egenskaper innebörden av vad som når halsen eller magen i form av vatten eftersom ha dragit in för mycket är heller inte korrekt då det finns en skillnad. För sannerligen så är vattnet närande så när det når halsen eller magen, då förstör det fastan oberoende av om det kommit in i munnen eller näsan, då de båda enbart är en väg. Därför skadas inte fastan genom att man enbart sköljer munnen eller genom att man drar in vatten om det görs utan överdrifter. Detta har inte förbjudits. Att munnen är en väg är en avvisad beskrivning som inte har någon inverkan . Om vatten eller något liknande då når kroppens inre genom näsan, då gäller samma utlåtande som om det når in i kroppen genom munnen. Således är näsan och munnen likvärdiga. På grund av vad som precis har sagt är det uppenbart att användandet av denna medicin genom inhalering inte bryter fastan. Detta beror på att den inte på något sätt har samma utlåtande som det om mat och dryck.

Må Allāh sända frid och välsignelser över vår profet Muhammad, hans familj och hans följeslagare.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 269 s. ISBN saknas