بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Vad den fastande bör göra och vad som är en skyldighet för denne

Fråga: Vad bör den person som fastar göra och vad har denne för skyldigheter?

Svar: Den fastande bör lyda [Allāh] än mer och undvika alla förbud. Det är en plikt för denne att vara noga med att utföra de handlingar som är en skyldighet och att undvika det som är förbjudet. Därmed bör denne be de fem bönerna i tid och med församlingen. Den fastande bör heller inte ljuga, baktala, fuska, bedra, använda ränta eller göra eller säga någonting som inte är tillåtet. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Den om inte överger falskt tal, handlar bedrägligt och beter sig okunnigt, då har Allāh inget behov av att denne överger sin mat och dryck.” [al-Bukhārī 1903]


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 244 s. ISBN saknas
  • Källa: