بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Gottgörelser efter misstag i ihrām

Fråga: Somliga tror att om någon utför en handling som är förbjuden i ihrām så har denne en valmöjlighet mellan att offra ett djur, fasta under tre dagar eller föda sex fattiga personer. Stämmer detta?

Svar: All lovprisan tillhör Allāh. Det är otillåtet för en pilgrim som befinner sig i ihrām under vallfärden eller ‘umrah att raka sitt huvud, klippa sina naglar, täcka sitt huvud med något som fästs på det, bära sydda kläder [gäller män], bära ansiktsslöja och handskar [gäller kvinnor], parfymera kläderna eller kroppen, jaga villebråd, upprätta äktenskapskontrakt och ha intim samvaro samt förspel.

Om en pilgrim under ihrām gör något som är förbjudet, då gäller ett av följande scenarion:

1. Denne gjorde det på grund av glömska, okunskap om utlåtandet, tvång eller eftersom denne sov. I dessa fall behöver denne inte göra något [fidyah]

2. Denne gjorde det avsiktligen men med en ursäkt som gör det tillåtet att göra något som vanligtvis är förbjudet. Då har denne inte syndat men denne måste offra fidyah på grund av det. Vi kommer att förklara detta i detalj nedan.

3. Denne gjorde det avsiktligen och utan någon ursäkt. Då har denne syndat och måste därmed offra fidyah. Här finns tre olika typer:

 1. Där det inte finns någon fidyah, som när man har upprättat ett äktenskapskontrakt.
 2. Där fidyah är att man offrar en kamel, som när man har haft intim samvaro innan det första stadiet av utträdet ur ihrām.
 3. Där fidyah är att man fastar tre dagar [något som kan göras i sträck eller vid enskilda dagar], offrar ett får av den sort som är acceptabel att offra [eller i stället en sjundedel av en kamel eller en ko] och att man delar ut detta bland de fattiga utan att äta något själv, föder sex personer och ger var och en av dem en halv sā' basföda.

Det går att välja mellan dessa tre valmöjligheter om man har: avlägsnat något hår eller bitar från naglarna, tagit på sig parfym, med begär vidrört en kvinna [men utan att ha intim samvaro], i kvinnans fall tagit på sig handskar eller en ansiktsslöja eller tagit på sig sydda kläder eller täckt sitt huvud.

4. Där fidyah är att man offrar något likvärdigt, nämligen vid jakt av villebråd. Finns det någon motsvarighet till det villebråd som har jagats, då får man tre valmöjligheter:

 1. Slakta det som är likvärdigt och dela ut köttet bland de fattiga.
 2. Ta reda på dess värde och ge mat av samma värde till de fattiga. Här ges varje fattig en halv sā'.
 3. Fasta en dag för varje fattig. Om det inte finns något som är likvärdigt med det villebråd som har jagats, då får man följande valmöjligheter: 1) Ta reda på det döda villebrådets värde och ge vad som är likvärdigt med det i mat till de fattiga. Här ges en halv sā' till varje fattig; 2) fasta en dag för varje fattig.

Läs mer:

 • Författare:

  Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
 • Källa:

  Fatāwa al-shaykh Ibn ‘Uthaymīn, 22/205-206