بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Fel som begås då håret klipps eller huvudet rakas

Fråga: Vilka är de misstag som begås när pilgrimer rakar huvudet eller klipper håret?

Svar: All lovprisan tillhör Allāh. Bland de misstag som begås när håret klipps eller huvudet rakas är följande:

  1. Vissa rakar delar av huvudet med ett rakblad och lämnar resten. Jag har sett detta med mina egna ögon. Jag såg en man göra sā’i mellan al-Safa och al-Marwah och han hade rakat halva sitt huvud fullständigt och lämnat resten. Jag tog tag i honom och sade: ”Varför gjorde du så?” Han svarade: ”Jag gjorde det för att jag vill göra ‘umrah två gånger, så jag rakade halva huvudet för den första och lämnade den andra halvan till nästa.” Detta är okunnighet och felaktig vägledning som ingen av dem lärde har föreslagit.
  2. Vissa klipper enbart lite hår från den ena sidan när de vill träda ur ihrām för ‘umrah. Detta står i motsats till den uppenbara innebörden av versen i vilken Allāh säger: ”Med rakade huvuden eller kortklippt hår.” [Koranen 48:27] När håret kortas skall det synas. Klipper man enbart några hårstrån syns det inte och det går inte att lägga märke till att pilgrimen som har gjort ‘umrah har kortat sitt hår. Denne går då emot den uppenbara innebörden av versen. Botemedlet för dessa båda misstag är att den som vill raka sitt huvud rakar hela och den som vill korta sitt hår gör det runt hela huvudet och inte enbart ett eller två hårstrån.
  3. Det finns vissa som när de har avslutat sā’i och om de då inte kan hitta något att raka huvudet med eller klippa håret med åker tillbaka till deras hem, träder ur ihrām och tar på sig vanliga kläder. Sedan rakar de huvudet eller klipper håret. Detta är ett allvarligt misstag. Man kan inte träda ur ihrām utan att raka sitt huvud eller klippa sitt hår. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Låt denne klippa sitt hår och sedan träda ur ihrām.” [al-Bukhārī, 1691; Muslim, 1229] Detta visar att ingen kan träda ur ihrām förrän håret har klippts.

Med detta som grund: Avslutar en pilgrim sin sā’i och inte kan finna någon som klipper dennes hår, då bör denne stanna kvar i ihrām tills denne har rakat sitt huvud eller klippt sitt hår. Denne får inte träda ur ihrām innan det är gjort. Antar vi att någon gjorde det på grund av okunskap och trädde ur ihrām innan denne hade rakat huvudet eller klippt håret, i tron om att det var tillåtet att göra så, då vilar ingen skuld på denne med anledning av okunskapen. När denne får reda på vad som är korrekt, då tar denne av sina vanliga kläder och tar på plaggen för ihrām, då det inte är tillåtet för denne att fortsätta med att ha trätt ur ihrām när denne vet att det inte är tillåtet. När denne sedan har rakat huvudet eller klippt håret, då får denne träda ur ihrām.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Dalīl al-Akhta’ allati yaqa’ fiha al-Hāj wa’l-Mu’tamir