بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Tiden för nattbönen [isha]

Fråga: Denna fråga gäller tiden för nattbönen. Det finns olika åsikter om när tiden för att be nattbönen går ut. Några säger att man kan be nattbönen ända tills böneutropet för gryningsbönen ropas ut, medan andra säger att den går ut vid tahajjud. Och slutligen tror några att vi skall ta antalet timmar mellan böneutropet för nattbönen och böneutropet för gryningsbönen och dela dem i hälften för att beräkna den sista tiden för nattbönen. Jag vet att bönen skall bes omgående och i tid. Att utan skäl fördröja en bön är inte uppmuntrat, men det vore ändå fördelaktigt att veta den exakta åsikten.

Svar: All lovprisan tillhör Allāh.

Nattbönen måste bes innan midnatt. Det är inte tillåtet att fördröja den till midnatt eftersom profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: “Nattbönen är fram till midnatt.” [Muslim, al-Masājid wa Mawādi’ al-Salāh, 964]. Du måste då be den innan midnatt, baserat på nattens längd, eftersom natten både kan vara lång och kort, så riktlinjen är hur många timmar natten varar. Om natten är tio timmar lång är det inte tillåtet att försena den till slutet av den femte timmen. Det bästa sättet att be den på är vid den första tredjedelen av natten. Ber man den vid början av tiden för nattbönen går det bra, men om han skjuter upp den en liten stund är det att föredra, eftersom profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – brukade rekommendera att man sköt upp nattbönen en liten stund. Men om någon ber den vid början av dess tid när skymningen – den rödaktiga efterglöden på horisonten – har försvunnit, då är det inte fel.

Och Allāh vet bäst.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullaah Ibn Baz
  • Källa:

    Majmū’ah Fatāwa al-shaykh ‘Abd al-‘Azīz ibn Bāz, 10/386