بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Anledningen till att det är förbjudet att fasta under fredagar

Fråga: Vad är anledningen till att det är förbjudet att fasta under fredagar? Går det heller inte att fasta under fredagar när man har fasta att ta igen?

Svar: Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Välj inte ut fredagar speciellt för att fasta, inte heller dess nätter för att stå i bön.” [Muslim 1144]

Visdomen i att det är förbjudet att välja ut fredagar för fasta är att detta är vår veckovisa ‘eid och den är en av de tre föreskrivna ‘eid. Inom islam finns det tre ‘eid: ‘eidul-fitr efter ramadan, ‘eidul-adha och den veckovisa ‘eid som är fredagen.

Därför är det förbjudet att välja ut den för att fasta. Det beror på att under denna dag måste män komma till fredagsbönen och sysselsätta sig med åkallan och åminnelse av Allāh. Det är välkänt att när dyrkan som är möjlig att skjuta upp pockar på uppmärksamhet, då tar det som inte är möjligt att skjuta upp företräde över det som är möjligt att skjuta upp.

Om någon säger: Denna anledning, att det är den veckovisa ‘eid, gör det nödvändigt att fastan då skall vara otillåten precis som under de [andra] båda ‘eid-dagarna, inte enbart eftersom det är förbjudet att välja ut den för fasta. Då svarar vi: Den skiljer sig från de [andra] båda ‘eid då den inträffar fyra gånger varje månad. Därför är förbudet mot att fasta under den inte ett absolut förbud. Därutöver finns det andra egenskaper som särskiljer de båda ‘eid från fredagen.

Fastar man dagen före vet vi dock att avsikten inte var att välja ut just fredagen för fasta när man har fastat den föregående dagen, som var en torsdag, eller dagen efter, som var en lördag.

När frågeställaren säger: Gäller detta enbart frivillig fasta eller inkluderas även när man tar igen fastedagar som man är skyldig? Från bevisen ser det ut som att det är generellt och att det är ogillat att välja ut just fredagar för att fasta, oberoende av om det är en obligatorisk eller frivillig fasta, om det inte är så att man har ett arbete som man enbart är fri från under fredagar. I detta fall skulle det vara tillåtet att välja ut just fredagen när man har ett behov av det.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 2. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 679 s. ISBN 9960-892-66-2