بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Gå in på toaletten med en Koran

Fråga: Vilket är utlåtandet om att gå in på toaletten med en Koran?

Svar: De lärde säger att det inte är tillåtet att gå in med en Koran på toaletten. Detta beror på att det är välkänt att den bör högaktas och prisas på ett sätt som gör det opassande att den tas till denna plats.

Och Allāh är Beviljaren av framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 312 s. ISBN 9960-892-66-2