بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Sihr

Fråga: Vad är sihr och vilket är utlåtandet om det?

Svar: De lärde har sagt att ur en lingvistisk synvinkel avser ordet sihr allt som är ljus eller något vars orsak är dold och som har en dold inverkan som inte går att uppfatta. I denna innebörd innefattas astrologi och spådomskonst; ja, faktiskt även inverkan av vältalighet. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har ju sagt: ”I vältalighet finns det sannerligen sihr.” [al-Bukhārī 5146] Allt som på ett dolt sätt har en inverkan är därmed en sorts sihr.

Innebörden enligt den islamiska lagen har vissa beskrivit som: trollkraft; trolldomsramsor; knutar som påverkar hjärtat, sinnet och kroppen; bortrövandet av någons förnuft; att få människor att hata varandra; skapa fiendskap mellan en make och en maka och skapa sjukdom och mental förvirring.

Att lära sig sihr är förbjudet. Utan tvekan är det otro om sättet att uppnå det består av att man sätter djävular som medhjälpare vid Allāhs sida. Han den Upphöjde säger:

”Däremot lyssnar de till vad onda väsen berättar om Salomos välde. Det var dock inte Salomo som hädade Gud utan dessa demoner, vilka undervisade människorna i trolldom och i det som hade uppenbarats för de två änglarna i Babylon, Hārūt och Mārūt. Men dessa två undervisade ingen utan att först säga: ’Vi är bara en prövning och en frestelse; förneka därför inte [Guds välhandlingar]! Demonerna lärde sig av dem hur man så missämja mellan en man och hans hustru men de kan inte utan Guds vilja skada någon med detta; och vad de lärde sig skadade dem själva utan att vara dem till någon nytta. Och ändå hade de fått veta att den som förvärvar denna [kunskap] inte blir delaktig av den eviga glädjen. I sanning en ödesdiger byteshandel, i vilken de sålde sina själar! Om de bara hade vetat…!” [Koranen 2:102]

Att lära sig denna form av sihr, som innebär att man sätter djävular till medhjälpare vid Allāh, är otro och att tillämpa den i praktiken är också det otro, ett felaktigt handlande och en fientlig handling mot hela människosläktet. Därför dödas trollkarlar, antingen eftersom de avvisar islam eller som en bestraffning. Om dennes sihr är av en sort genom vilken denne begår otro, då dödas denne för att av avvisat islam. Om dennes sihr inte når otro, då dödas denne som ett straff för det onda och den skada som denne har orsakat muslimer.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 234 s. ISBN 9960-892-66-2

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8