بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Diamanter

Fråga: Krävs det allmosa för diamanter som används för att göra sig vacker och för att bäras?

Svar: Det finns ingen allmosa för diamanter som är till för att göra sig vacker och för att bäras. Men om diamanterna ägs i affärssyfte [för att köpas och sedan säljas] måste man betala allmosa för dem. Detsamma gäller pärlor.

Allmosa måste betalas för guld och silver om de uppnår den lägsta nivån som gör allmosa till ett krav. Enligt den mest korrekta åsikten gäller detta även om de enbart är till för att bäras.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 181 s. ISBN saknas