بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Smycken, diamanter och värdefulla stenar

Fråga: Jag är en gift kvinna som är ungefär 30 år gammal. Under ungefär 24 år har jag haft guld som det inte har funnits något affärsintresse i. Jag använder dem enbart för att göra mig vacker och ibland säljer jag dem. Sedan lägger jag till lite pengar och köper bättre smycken. Nu har jag en del smycken och jag har hört att allmosan måste betalas för guld som används för att smycka sig. Därmed skulle jag vilja ha ett klargörande om denna fråga. Om jag måste betala allmosa, vilket är då utlåtandet för den tid som har gått när jag inte betala allmosa för dessa smycken? Detta i vetskap om att jag inte kan uppskatta den mängd guld som jag har haft under dessa år.

Svar: Allmosa blir en skyldighet för dig vid den tidpunkt som du fick veta att det var en skyldighet för dig att betala allmosa för smycken. Det som har inträffat innan du hade vetskap om detta behöver du inte betala allmosa för. Detta beror på att de islamiska lagarna enbart blir obligatorisk när de är kända. Den andel som måste betalas är 2.5 procent om smyckena når den lägsta gräns som gör att allmosa krävs. Denna gräns är 20 mithqal [för guld]. Detta är likvärdigt med 11½ saudiska junayh. Om guldet uppnår eller överskrider detta värde blir allmosan en skyldighet. För varje 1000 junahy betalar man 25 junayh. När det gäller silver är den lägsta nivån för allmosa 140 mithqal. Det är likvärdigt med 56 silverriyal eller samma värde i mynt. Den andel som måste betalas är 2.5 procent, precis som för guld.

När det gäller diamanter och andra stenar krävs ingen allmosa för dem om de är till för att bäras. Men om de skall säljas blir det en skyldighet enligt deras värde i guld och silver om de når den lägsta nivån som krävs för allmosa.

Och Allāh är Givaren av framgång.

 


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 178 s. ISBN saknas