بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Smycken som inte enbart består av guld

Fråga: Hur betalar man allmosa för smycken som inte är enbart guld? De är dekorerade med ett antal juveler och ädelstenar. Räknar man med juvelernas och ädelstenars vikt tillsammans med guldet, då det är svårt att separera guldet från dem?

Svar: Det är guldet som allmosan är obligatoriskt för, även om de bärs. Ädelstenar som pärlor, diamanter och liknande krävs det ingen allmosa för. Om då halsbandet eller något annat innehåller båda dessa [guld och stenar], då måste kvinnan, hennes make eller hennes förmyndare noga utvärdera hur mycket guld där finns eller gå till någon som kan göra detta. Vad som då verkar vara en korrekt uppskattning är tillräckligt. Om den lägsta nivån som krävs för allmosa uppnås, då betalar man den. Denna nivå är 20 mithqal och det är likvärdigt med 11½ saudiska och europeiska junahy. Detta är 92 gram [guld]. Allmosa betalas varje år till en andel av 2.5 procent och det är 25 på varje 1000. Detta är den korrekta åsikten bland dem lärde.

Men om smycken används i affärssyfte, då betalar man allmosa för allt, inklusive pärlor och diamanter. Man betalar enligt värdet, precis som andra varor som är till försäljning. Detta är åsikten enligt en majoritet av dem lärde.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 181 s. ISBN saknas