بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Prydnadssmycken

Fråga: De fyra imamerna har olika åsikter om smycken som kvinnor har som prydnad. En av dem säger att de är obligatoriskt enligt [vissa] villkor. En säger att det inte är obligatorisk. En säger att det är obligatoriskt ovillkorslöst. Så vilken åsikt anser ni vara den korrekta? Må Allāh belöna er med gott. Och om allmosa är obligatoriskt för smycken, hur betalar man då? Betalar man enligt det nuvarande marknadsvärdet, i vetskap att om kvinnan vill sälja dem så kommer hon inte att få det priset som hon har betalat? Eller betalar man enligt inköpspriset även om det är säkert att priset har går upp eller ned?

Svar: Det råder inga tvivel om att det finns en stor meningsskiljaktighet, nu som då, om utlåtandet om allmosa för smycken som används. Åsikten som jag föredrar är att allmosa bör betalas varje år även om de bärs. Anledningen är styrkan i bevisen och anledningarna som stödjer denna åsikt. Därmed görs en uppskattning enligt rådande marknadsvärde. Inköpspriset tar man inte med i beräkningarna. Därmed betalas allmosa för smycken enligt det rådande värdet. Det spelar ingen roll om värdet är högre eller lägre än inköpspriset. Sedan ges 2.5 procent allmosa av dess värde.

Och Allāh vet bäst.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 176 s. ISBN saknas