بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Silversmycken

Fråga: Jag har en del silver i form av smycken som bärs runt halsen, händerna, på huvudet och på ett bälte. Jag har bett min man så många gånger att han skall sälja dem och betala allmosa för dem men han säger att de inte har nått miniminivån som krävs för allmosa. Jag har haft dem under ungefär 23 år och jag har inte betalat allmosa för dem. Vad måste jag nu göra?

Svar: Om de inte har nått den lägsta nivån så krävs ingen allmosa för dem. Den lägsta nivån för silver är 140 mithqal, vilket är ungefär 56 silver riyal. Om silversmycken når denna nivå blir det obligatoriskt med allmosa enligt den mest korrekta åsikten bland dem lärde. Detta krävs då varje år. Summan som måste betalas är 2.5 procent och det är 2 ½ riyal för varje 100 riyal och 25 riyal för varje 1000 riyal.

När det gäller guld är den lägsta nivån 20 mithqal och det är 11 ½ sudiska junahy eller 92 gram guld. Om ett år passerar för guldsmycken som når den lägsta nivån, eller överskrider den, då måste allmosa betalas, enligt den mest korrekta åsikten bland dem lärde. Andelen som skall betalas är 2.5 procent och det är 2½ junhay för varje 100 junahy eller dess värde i silvermynt. Skall man betala ännu mer räknar man efter detta system. Detta beror på att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt:

”Det finns ingen som äger guld eller silver och som inte betalar för dessa utan att eldplattor kommer att tillverkas för denne på Återuppståndelsens dag. De kommer att värmas med Helvetets eld. Sedan kommer dennes sidor, panna och rygg att brännas med dem. Varje gång de svalnar återupprepas processen för denne under en dag som kommer att vara femtiotusen år. Detta kommer att fortsätta tills domen har förkunnats bland tjänarna. Då kommer denne att se om dennes väg leder till Paradiset eller Elden.” [Mulsim 987]

Denna hadīth har Muslin återgivit i sin Sahīh.

I en hadīth återberättad av 'Abdullāh bin 'Amr bin al-'Ās säger profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – till en kvinna som kom fram till honom med hennes dotter som bar två armringar av guld: ”Betalar du allmosa för dessa?” Kvinnan svarade: ”Nej.” Så han sade: ”Nöjer det dig att Allāh kommer att göra dem till två armringar av eld till dig på Återuppståndelsens dag?” Så hon slet av dem och sade: ”De är för Allāh och Hans sändebud.” [Abū Dawūd 1563] Denna hadīth har Abū Dawūd och an-Nasā’i återgivit med en autentisk berättarkedja. Ahādīth med samma innebörd är många.

Och Allāh är Givaren av framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 176 s. ISBN saknas