بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Besöker en byggnad jämte moskén under månadsblödningen

Fråga: I USA finns det en moské med tre våningar. Den översta våningen är ett bönerum för kvinnor, våningen nedanför är det huvudsakliga bönerummet och på bottenvåningen finns det en sorts källare där man kan tvaga sig. Här finns även plats för islamiska magasin, tidningar, klassrum samt en böneplats för kvinnor. Får en kvinna med månadsblödning besöka den nedre våningen? I denna moské finns det även pelare som separerar de som ber i två rader, bryter detta raderna?

Svar: Om byggnaden som du nämner anses vara en moské och de övre nedre våningarna hör imamens röst, då kommer bönen att accepteras och med månadsblödning skulle då inte få sitta på golvet vid den plats som anses vara en böneplats för kvinnor. Anledningen är att det är en del av moskén och profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Jag tillåter inte att en kvinna med månadsblödning att eller någon som är i den stora rituella orenheten går in i moskén.” [Abū Dawūd 232]

Går hon genom moskén för att hämta något, och hon är försiktig så att det inte droppar något blod, då har hon inte syndat med anledning av det. Detta grundas på profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ord: ”... eller den som är i den stora rituella orenheten, utom den som passerar genom.”

Det finns en autentisk hadīth från profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – där han beordrar ‘A’ishah – må Allāh vara nöjd med henne – att hämta en bönematta som fanns i moskén. Hon berättar då för honom att hon har sin månadsblödning, men han säger: ”Blödningen finns inte i dina händer.” [Muslim 298 och Ahmad 2:86, 6:45]

Men om den nedre våningen inte är avsedd som en del av moskén, utan endast som en lagringsplats, då anses den inte vara en moské och kvinnan med månadsblödning samt den som är i den stora rituella orenheten får sitta där. Det finns heller ingen invändan mot att be vid dessa rena platser som inte är delar av en toalett. Men den som ber här bör inte följa imamen ovan honom om han inte kan se någon av de andra muslimerna. Anledningen är på att detta inte anses vara en del av moskén. Detta enligt den mest korrekta åsikten av de båda åsikterna som de lärde har.

Pelare som delar raderna skadar de inte bönen, men om det är möjligt att placera en rad framför dem och en rad bakom, så att raderna inte bryts, då är det bättre och mer komplett.

Och Allāh är Den som ger framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 115 s. ISBN saknas