بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Tillåtelse för att be utanför moskéns gränser

Fråga: Är det tillåtet att be utanför moskén om den är full?

Svar: Moskéns gränser inom vilka en muslim ber de fem dagliga bönerna i församlingen definieras av de kringliggande väggarna; de kan vara av sten, trä, palmgrenar, sockerrör eller något liknande. Detta är vad som anses vara en moské. Här får inte en kvinna med månadsblödning, en kvinna med blödningen efter graviditeten och den som är rituellt oren efter intim samvaro vara.

Den som kommer till moskén och finner att den är fylld med troende får be fredagsbönen och andra böner [obligatoriska som icke-obligatoriska] i området närmst moskén [som angränsande gator] så länge denne ber tillsammans med imamen. Anledningen till att detta är tillåtet är att det är nödvändigt. Ett villkor är dock att de inte är framför imamen.

Och Allāh vet bäst.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 178 s. ISBN saknas