بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Äta mat tillagad av en kvinna med månadsblödning

Fråga: Är det tillåtet att äta den mat som en kvinna med mens tillagat?

Svar: Det finns ingen skada i att äta den mat som en kvinna med månadsblödning har tillrett. Detta beror på att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – till kvinnor med månadsblödning har sagt: ”Månadsblödningen är inte i era händer [alltså inte ert val, utanför er kontroll].” [Muslim 2451]

Så det som hon tillreder med sina händer eller ger till dig, finns det ingen skada i; därför att hon kan själv inte kontrollera sina perioder.

Och Allāh vet bäst.


Läs mer:

  • Författare:

    'Abdullāh Ibn Humayd
  • Källa:

    Fatāwa Muhimmah li-Nisā al-Ummah – sida 61