بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Om månadsblödningen fortsätter under en längre tid

Fråga: Om en kvinnas normala månadsblödning brukar vara mellan sju eller åtta dagar, men någon gång blir perioden längre – vad skall hon göra då?

Svar: Om perioden normalt varar mellan sex eller sju dagar, för att någon gång bli åtta, nio, tio eller elva dagar – fortsätter hon med att inte be, tills hon blir ren. Detta beror på att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – inte såg någon speciell begränsning för månadsblödningen. Allāh säger i Koranen:

”Och de frågar dig om [kvinnans] månadsblödning. Säg: 'Detta är ett ömtåligt och smärtsamt tillstånd. Håll er därför borta från kvinnorna under deras period och kom inte när dem förrän de är rena; men när de har renat sig ta dem då till er, så som Gud har befallt er.' Gud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som vill rena sig.” [Koranen 2:222]

Så länge blodet rinner, fortsätter kvinnan att befinna sig i månadsblödningen, tills det slutar rinna och hon gör ghusl och börjar be. Om perioden varar under en kortare period nästkommande månad, gör hon ghusl och börjar be när det slutat rinna, även om perioden inte vara lika lång som förra månaden [...]


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fatāwa al-Marah