بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

En menstruerande kvinnas bön

Om månadsblödningen kom efter att tiden för en bön inletts, om du exempelvis fick din månadsblödning en och en halv timme efter middagstid, måste du be den bönen efter att din blödning har slutat. Detta beror på att du var ren när tiden för bönen började. Detta är baserat på Allāhs uttalande:

”Och minns Gud efter bönens slut – när ni står upp, när ni sitter och när ni lägger er till vila. Och när ni åter är i trygghet, förrätta då bönen [på föreskrivet sätt]. Bönen är alla troende plikt, knuten till bestämda tider.” [Koranen 4:103]

Du skall dock inte ta igen bönerna som du missade under din månadsblödning. Detta baseras på en långt hadīth där profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – säger: ”Är det inte så att när ni har mens, så ber eller fastar ni inte?

Det råder konsensus bland de lärde om att missade böner under månadsblödningen inte skall tas igen. Men om hon blir ren [blödningen slutar] och hon har tillräckligt med tid för att be en bönecykel eller mer av bönen, då måste hon be den bönen som var aktuell när hon blev ren. Detta baseras på profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – uttalande: ”Den som lyckas be en bönecykel av eftermiddagsbönen före solnedgången har lyckats med eftermiddagsbönen.”

Om kvinnan blir ren under eftermiddagsbönen eller före soluppgången och det finns tillräckligt med tid innan solnedgången eller soluppgången för att be en bönecykel, ber hon i det första fallet eftermiddagsbönen och i det andra gryningsbönen.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fatāwa al-Marah