بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Tabletter som används för att hindra månadsblödningen

Fråga: Vilket är utlåtandet om att använda tabletter för att hindra månadsblödningen?

Svar: Det finns ingen invändan mot att en kvinna använder tabletter för att hindra månadsblödningen om det inte är skadligt för hennes hälsa och hennes man tillåter att hon att gör det. Men enligt vad jag har lärt mig är dessa tabletter skadliga för kvinnor. Det är välkänt att menstruationsblodet är något naturligt och om något naturligt hindras från att inträffa vid rätt tid, då måste detta leda till något skadligt för kroppen. En annan fara med dessa tabletter är att de gör kvinnor konfunderade över deras perioder och det leder till att de ändras. Hon blir då orolig över bönen, intim samvaro med mannen och andra frågor. Därför säger jag inte att de är otillåtna men jag tycker inte om att kvinnor använder dem eftersomdet kan vara skadligt för dem.

Jag säger: Kvinnan måste acceptera vad Allāh har bestämt för henne. Under året då profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – gjorde sin sista pilgrimsfärd gick han in i de troendes moders, Aishas, rum då hon grät. Hon hade gått in i det rituellt helgade tillståndet för ‘umrah. Han sade då till henne: ”Hur är det fatt? Kanske har din månadsblödning börjat?” Hon svarade: ”Ja.” Han sade då: ”Detta är något som Allāh har nedtecknat för Adams döttrar.” [al-Bukhārī 294 och Muslim 1211] Det är då kvinnans skyldighet att vara tålmodig och hoppas på en belöning från Allāh. Har hon inte möjlighet att fasta eller be på grund av månadsblödningen, då är dörren till åminnelse av Allāh öppen och all lovprisan och tacksamhet tillhör Honom. Hon kan nämna och glorifiera Honom den Härlige, den Upphöjde ge till välgörenhet och vara vänlig mot folk genom ord och handling. Detta är bland det bästa man kan göra.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 373 s. ISBN 9960-892-66-2