بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Skämtar om Allāh, sändebudet eller religionen

Fråga: Vilket är utlåtandet om någon som på ett hånfullt sätt skämtar om Allāh, sändebudet – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – eller religionen?

Svar: Även om det enbart var ett skämt för att få människor att skratta är det en handling med otro och hyckleri. Samma sak inträffade under profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – tid när några sade: ”Vi har inte sett några glupskare, lögnaktigare eller fegare i strid är era koranrecitatörer.” De som avsågs här var Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs fred och – och hans följeslagare som reciterade. Följande vers uppenbarades om dem [skämtmakarna]: ”Om du frågade [dem vad de menade med vad de sade] skulle de säkert svara: ’Vi bara skämtade.’” [Koranen 9:65] De kom till profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – och sade: ”Vi pratade endast som resenär gör för att fördriva tiden under resan.” Men profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sade till dem vad Allāh hade kommenderat honom att säga: ”Då var era skämt alltså riktade mot Gud, Hans budskap och Hans sändebud? Kom inte nu med [tomma] ursäkter! Ni har förnekat den tro som ni förut bekände.” [Koranen 9:65-66]

Rububiyyah, budskapet och uppenbarelsen är frågor som man skall visa respekt för. Det är förbjudet att inte ta dem på allvar, oberoende av om det sker genom hån, att få människor att skratta eller att göra sig löjlig. Gör någon så här är denne en icke-troende då det visar att denne hyser förakt mot Allāh, Hans sändebud, Hans skrifter och Hans lag. Den som gör så måste i ånger vända sig till Honom, be om Hans förlåtelse, förändra sitt beteende och ingjuta fruktan av Allāh i sitt hjärta. Denne måste dessutom lovprisa, visa vördnad för och älska Honom.

Och Allāh är Beviljaren av framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 226 s. ISBN 9960-892-66-2

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8