Kvinna får månadsblödning eller blödningar efter graviditet när hon har trätt in i ihrām

Fråga: Om en kvinna får sin månadsblödning, eller har blödningar efter graviditeten, efter att ha trätt in i ihrām, är det då rätt att hon gör göra tawāf runt Huset [Ka’bah]? Behöver hon utföra tawāful-wadā?

Svar: Om hon har blödningar efter graviditeten eller om hon får sin månadsblödning när hon kommer för att göra ‘umrah, då avstår hon från det [tawāf] tills hon blir ren. När hon sedan blir ren utför hon tawāf, sa’ī, klipper håret och avslutar sin ‘umrah. Om detta inträffade efter ‘umrah eller när hon har trätt in i ihrām för vallfärden den åttonde i thul-hijjah, då gör hon vallfärdsriterna; står vid Arafat, uppehåller sig i Muzdalifah, kastar stenar på pelarna, säger talbiyyah, åminns Allāh och andra saker. När hon sedan blir ren, då utför hon tawāf och sa’ī för vallfärden, och all ära tillhör Allāh.

Om hon får sin månadsblödning efter tawāf och sa’ī men före tawāful-wadā, då behöver hon inte utföra tawāful-wadā. En kvinna med månadsblödning eller blödningar efter graviditeten behöver inte göra detta.


En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=779Comments