Kommer till Mecka utan avsikt att vallfärda, men bestämmer sig sedan för att göra det

Fråga: Vad gäller dem som kommer till Mecka för att arbeta eller göra något annat viktigt och sedan får möjlighet att vallfärda? Träder de in i ihrām i deras bostäder [i Mecka] eller beger de sig till området utanför Helgedomen?

Svar: Om han kommer till Mecka och inte avser att utföra vallfärden eller ‘umrah, utan endast kommer för att besöka en släkting eller sjukling, men sedan bestämmer sig för att utföra vallfärden eller ‘umrah, då träder han in i ihrām för vallfärden i bostaden. Det är ingen skillnad om han befinner sig i Mecka eller i dess utkanter.

Men om han avser att göra ‘umrah måste han ta sig utanför helgedomen, som till at-Tan'im, al-Ji'ranah eller någon annan plats. Det är sunnah – eller snarare obligatoriskt – att ta sig utanför helgedomen, som profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – beordrade ‘A’ishah att göra när hon ville utföra ‘umrah. Han beordrade henne att ta sig till at-Tan'im och han beordrade hennes bror, 'Abdur-Rahmān, att följa med henne ut ur helgedomen till platsen utanför, vilken kan vara at-Tan'im eller någon annan plats. Den som vill utföra ‘umrah måste göra så här.

Men den som vill vallfärda säger talbiyyah i bostaden, oberoende av om den ligger innaför eller utanför helgedomen. Detta har vi nämnt tidigare.


En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=762Comments