Träda in i ihrām innan mīqāt

Fråga: Vilket är utlåtandet om att träda in i ihrām före mīqāt och är ihrām för vallfärden uppfylld om man har trätt in i den före vallfärdsmånaderna?

Svar: Det är inte fel att träda in i ihrām innan platsen för mīqāt. Det är som om du går in i ihrām vid at-Ta'if genom att rena dig själv, ta på ihrām-kläder, utforma avsikten och säga talbiyyah. Invånarna i Medina får träda in i ihrām i deras hem. På samma sätt så får invånarna i Egypten, om de avser att resa, träda in i ihrām när de kommer ut från deras hem eller när de befinner sig i flygplanet på väg mot Jiddah. Detta är dock i motsats till det som är att föredra.

När det gäller att träda in i ihrām för vallfärden före dess månader, likt den som går in i ihrām för vallfärden under ramadan, då har några av de lärde förbjudet det. De anser att det är ihrām för bönen [öppnande takbīr] före tiden för bönen har trätt in. Att den räknas är dock troligen närmare sanningen, för om något görs tidigt skadar det inte handlingen i sig. Det gör dock saker och ting svårt för den som har trätt in i ihrām. Detta med anledningen av tiden för ihrām då denne kommer att befinna sig i ihrām tills Arafat- och Offerdagen. Detta innebär svårigheter.

Och Allāh vet bäst.


En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=758Comments