En mutamatti's tamattu bryts om han återvänder till sitt land

Fråga: Jag hörde att om en mutamatti' återvänder till sitt land, då bryts dennes hajjul-tamattu'. Får denne vallfärda som en mufrid och är denne inte skyldig att offra ett djur?

Svar: Ja, om en mutamatti' återvänder till sitt land och sedan ger sig av för att vallfärda, då är denne en mufrid. Anledningen är avbrottet mellan ‘umrah och vallfärden då denne återvänder till familjen.

Att denne påbörjar sin resa [från sitt land igen] innebär att en ny vallfärd påbörjas, och därför är dennes vallfärdar ifrad. Därför är denne i detta fall inte skyldig att offra ett djur för hajjul-tamattu’. Men om han gjorde detta på ett bedrägligt sätt, för att undvika offret, då måste han ändå göra det. Anledningen är att bedrägeri i att försöka undkomma en skyldighet inte gör att man kommer undan den, precis som att bedrägeri i att göra någon förbjudet inte gör att det är tillåtet.


En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=745Comments