Säga ”Aqāmahā Allāh wa adāmahā” efter iqāmah

Fråga: Ädla shaykh, vi hör ibland folk säga ”Aqāmahā Allāh wa adāmahā” efter iqāmah inför bönen. Är detta tillåtet?

Svar: Det har nämnts i en hadīth ifrån profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – att när böneutroparen ropat ut iqāmah och sagt ”qad qāmatis-salāh” så brukade profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – säga just ”Aqāmahā Allāh wa adāmahā”. Denna hadīth är dock svag och därmed inte tillräcklig för att utgöra ett bevis för detta.


En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=559Comments