Säga ”Audhū Billāhi minash-shaytānir-rajīm” och ”Bismillāhir-Rahmānir-Rahīm” före böneutropet

Fråga: Är det tillåtet att säga ”Audhū Billāhi minash-shaytānir-rajīm” och ”Bismillāhir-Rahmānir-Rahīm” före böneutropet?

Svar: Vi känner inte till något som tillåter att man säger detta före böneutropet, vare sig om det är böneutroparen eller den som hör honom. Däremot känner vi till att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt:

”Den som utför en handling som inte är enligt oss, kommer att få den avvisad.” [Muslim]

Och i en annan version:

”Den som introducerar något i religionen, som inte är ifrån den, kommer att få det avvisat.” [Sahīh al-Bukhārī 2697 och Sahīh Muslim 1718]


En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=558Comments