Kyssa tummarna när böneutroparen säger: ”Ash-hadu anna Muhammadar-Rasūl Allāh”

Fråga: Finns det någon grund för att kyssa tummarna då böneutroparen säger ”Ash-hadu anna Muhammadar-Rasūl Allāh”?

Svar: Enligt vad vi känner till, har inte denna handling [nämnd ovan] utförts av profeten. Därför är detta en innovation och om detta har profeten sagt: ”Den som introducerat något i denna religion som inte kommer ifrån den, kommer att få det avvisat.” [Sahīh a-Bukharī 2697 och Sahīh Muslim 1718]


En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=557Comments