Börja böneutropet genom att läsa vers 56 i sura al-Ahzāb

Fråga: Är det bekräftat att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – under sin livstid brukade börja böneutropet genom att läsa vers 56 i sura al-Ahzāb […]

Svar: Detta har inte bekräftats att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – gjorde detta under sin livstid. Inte heller de rättfärdiga kaliferna [gjorde detta]. I stället är det en innovation då profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt:

”Den som introducerar något i denna religion, som inte är ifrån den, kommer att få det avvisat.” [Sahīh al-Bukhārī 2697 och Sahīh Muslim 1718]


En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=556Comments