Kläderna under vallfärd – anledningen till att de är speciella

Fråga: Varför bär en pilgrim särskilda kläder under pilgrimsfärden?

Svar: All lovprisan tillhör Allāh. Allāh har genom Sin profets läppar kommenderat oss att bära izār och rida’ under pilgrimsfärden och ‘umrah av en anledning som Han känner till. Vi måste därför lyda Honom i hopp om att få belöningar, oberoende av om vi känner till anledningen eller ej. Vad de lärde har sagt om detta är att det är en påminnelse för folket om den Dagen när de kommer att återuppväckas och tillsammans samlas – Återuppståndelsedagen. En pilgrim skall också känna sig ödmjuk och att de fattiga och rika är jämnlika. Vi ber Allāh att Han ger oss styrka och hjälper oss att hålla oss stadiga vid sanningen tills vi möter Honom.

Och Allāh är källan till styrka. Må Allāh sända välsignelser och frid över vår profet Muhammad.


En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=510Comments