Recitation av Koranen genom högtalare före fredagsbönen

Fråga: I vissa moskéer i många delar av den muslimska världen reciteras verser ur den ädla Koranen genom högtalare innan fredagsbönen. Vilket är utlåtandet om detta?

Svar: Vi känner inte till någon grund för detta – vare sig i Skriften, profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah eller hos de rättfärdige salaf. Utförs det på ovan nämnda sättet anses det vara en innovation som bör överges. Detta just eftersom det är en innovation och att det kan störa de som ber, läser Koranen under bönen och som läser Koranen i övrigt.

Allāh den Upphöjde vet bäst. Må frid och välsignelser vara över profeten Muhammad, hans familj och följeslagare.


En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=363Comments