Släppte sig under bönen i moskén

Fråga: Om en man kom till bönen och han släppte sig under bönen, bör han då avvika eller vänta tills bönen är klar och sedan upprepa den trots att det är i den sista tashahhud?

Svar: I en hadīth rapporteras: ”Om någon släpper sig under bönen, då bör han hålla sig för näsan och lämna bönen.” [Abū Dawūd 114 och al-Bayhaqi 3468]

Därmed är det tydligt att den som släpper sig måste lämna bönen och tvaga sig på nytt. Men om han är i den främre raden och det är svårt för honom att passera genom raderna, då får han stanna till slutet av bönen och sedan göra om den. Det finns ingen skillnad mellan att släppa sig i början av bönen eller vid den sista tashahhud.


En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=237Comments